Đội trưởng CLB Than QN nhắc khéo BLĐ trả lương

Trong các đội bóng bất kể quốc tế hay Việt Nam luôn phải có một ban lãnh đạo đội bóng.

Đọc thêm