Cùng tham quan điểm du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng của Cao Bằng- thác bản Giốc

Là niềm từ hào của người dân Cao Bằng nói riêng và cũng là niềm hãnh diện của người dân

Đọc thêm