Thế vận hội Tokyo 2020 vẫn được tổ chức, không đón khán giả

Liên quan đến thế vận hội Tokyo 2020, chính phủ Nhật Bản quyết tâm tổ chức. Theo chia sẻ từ

Đọc thêm