Sân bay Phan Thiết – đưa Bình Thuận đến tầm cao mới

Vài năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng ở Bình thuận từng bước được tháo gỡ. Nên nơi đây

Đọc thêm