Cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt, có ưu và nhược điểm gì ?

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được chi chả cho các cổ phận.

Đọc thêm