Vai trò của cổ phiếu góp phần quan trọng trong phát triển tài chính

Cổ phiếu một loại hình chứng khoán. Chúng được xác nhận phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán

Đọc thêm