Giá ớt lao dốc thê thảm, người nông dân lỗ nặng

Câu chuyện giá cả thị trường lúc lên lúc xuống là điều bình thường. Nhưng với người nông dân vất

Đọc thêm