Thái Lan và tương lai trở thành “Vua sầu riêng” của thế giới

Trong nhiều thập kỷ qua, Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng là khu vực xuất khẩu

Đọc thêm