Cổ phiếu Chứng khoán, Kinh tế thị trường

Trái phiếu là gì? Có đặc điểm và những loại trái phiếu nào?

trái phiếu
Mất:4 phút, 38 giây để đọc.

Các bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu về trái phiếu là gì? Trong thị trường chứng khoán hiện nay, mọi người sẽ không còn xa lạ khi thường hay nghe đến trái phiếu và cổ phiếu của công ty. Hoàng loạt các câu hỏi đặt ra về trái phiếu. Như bản chất khái niệm của trái phiếu là gì? Cũng như đặc điểm của trái phiếu như thế nào? Trái phiếu có những phân loại nào? hay những cách phân biệt được trái phiếu và cổ phiểu.

Mời các bạn quan tâm hãy cùng chúng tôi  tham khảo bài viết “Trái phiếu là gì? Đặc điểm của trái phiếu và phân loại  mà bạn cần biết“. Thông qua bài viết dưới đây nhé!

Trái phiếu là gì ?( Bonds)

Trái phiếu trong tiếng Anh là Bonds. Nó được coi là chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành buộc phải trả cho người sở hữu trái phiếu với một khoản tiền cụ thể. Trong một khoảng thời gian xác định, với một lợi tức theo quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp hay một tổ chức chính quyền như chính quyền và Kho bạc nhà nước.

trái phiếu hiện nay

Trái phiếu là loại chứng khoán có thu nhập cố định. Nó đại diện cho một nghĩa vụ tài chính của chủ thể phát hành. Với lời hứa sẽ thanh toán một khoản tiền xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Tại Việt Nam, trái phiếu được định nghĩa là loại chứng khoán. Nó xác nhận quyển và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

Đặc điểm của trái phiếu

Thứ nhất, trái phiếu là một loại chứng khoán nợ. Vì vậy trái phiếu có thời hạn và có quy định lãi suất. Người sở hữu trái phiếu là người cho tổ chức phát hành trái phiếu vay nợ gọi là trái chủ. Vốn gốc của khoản nợ đó chính là mệnh giá của trái phiếu, lãi của trái phiếu còn gọi là trái tức.

Thứ hai, trái phiếu có thể phát hành dưới hình thức chứng chỉ (giấy tờ có giá), bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Vì thị trường trái phiếu là một bộ phận của thị trường vốn. Cho nên trái phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán thông thường có thời hạn từ 1 năm trở lên (trung và dài hạn).

Thứ ba, trái phiếu có ba thuộc tính nổi trội của một tài sản tài chính thị trường. Đó chính là tính sinh lời, tính rủi ro và tính thanh khoản

Phân loại trái phiếu

Phân loại theo chủ thể phát hành

  • Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán do Chính phủ phát hành. Nhằm mục đích hui động vốn trung và dài hạn cho chính phủ. Nguồn thu từ trái phiếu có thể được sử dụng để bù đắp thiếu hụt tạm thời cho ngân sách nhà nước. Chúng dùng để thực hiện dự án công trình quốc gia hoặc tài trợ cho các mục đích khác của Chính phủ. Để thực hiện theo kế hoạch phân bổ ngân sách từng năm. Trái phiếu Chính phủ Việt Nam có ba loại phổ biến hiện nay. Ví dụ như: Tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Kho bạc và Công trái xây dựng Tổ quốc.
  • Trái phiếu Chính quyền địa phương là loại trái phiếu do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát hành. Nhằm hui động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương.
  • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là loại trái phiếu do danh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng chính sách của Nhà nước. Chúng thuộc đối tượng được qui định tại Luật quản lý nợ công phát hành và được Chính phủ bảo lãnh thanh toán.
  • Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ được phát hành bởi các công ty hoặc các định chế tài chính. Mà có nhu cầu hui động vốn cho hoạt động kinh doanh khác nhau.

trái phiếu ngân hàng

Phân loại theo phương thức đảm bảo

  • Trái phiếu có đảm bảo là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc, lãi khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba. Hoặc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.
  • Trái phiếu không có đảm bảo là trái phiếu khi phát hành không có kèm tài sản đảm bảo hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba. Mà chủ yếu dựa vào uy tín và thương hiệu của chủ thể phát hành.

Phân loại theo các điều kiện kèm theo

  • Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành. Cho phép người sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của doanh nghiệp phát hành.  Theo những điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.
  • Trái phiếu có thể mua lại hay còn gọi là trái phiếu thu hồi. Đây là loại trái phiếu được phát hành với điều khoản cho phép người phát hành có thể mua lại toàn bộ hay một phần những trái phiếu. Mà chúng đã phát hành trước ngày đáo hạn với một mức giá nhất định vào một ngày qui định.

Nguồn: Vietnambiz.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *